Afbeelding

Excursie in het kader van Wereldwaterdag in Nijverdal

Natuur en milieu

NIJVERDAL – Onlangs maakten een groep leden van de PKN een excursie naar de rioolzuivering in Nijverdal. Op 22 maart was het Wereldwaterdag en werd er wereldwijd aandacht besteed aan ‘ons water’. Hoe belangrijk water is in ons dagelijks leven. De Groene Kerk Commissie van de Protestantse Gemeente Nijverdal organiseerde een excursie naar de rioolzuivering in de gemeente Hellendoorn, bij de Regge. Dick de Vente commissielid van de Groene Kerk en werkzaam bij waterschap Vechtstromen, gaf daar deskundige uitleg.

In de Regenboog werd voorafgaand een kerkdienst gehouden, geleid door ds. Bertine van de Weg samen met groep 7 van de Meanderschool. De basisschool hield een sponsorloop voor drinkwater en kon hier boeiend over vertellen.
Na de koffie gingen de belangstellenden naar de rioolzuivering. Ruim dertig personen van jong tot oud brachten een bezoek aan de rioolwaterzuivering bij de Regge.
De excursie begon op het hoogste punt waar alle rioolwater uit de gemeente omhooggestuwd wordt om het grofste vuil er uit te halen. Heel veel straatzand stroomt namelijk ook het riool in. Dit moet er eerst uitgehaald worden zodat de machines soepel blijven draaien.Daarna is er op opeenvolgende plekken bekeken hoe het water bewerkt werd in de diverse grote bassins.“Het was geregeld trap op trap af lopen. Aan het eind kwam de ergste stank: de blubber die overblijft en opgehaald wordt door speciale vrachtwagens om elders in het land verwerkt te worden”, vertelt een van de deelnemers.

Bizarre verzameling

Schoon (en genoeg) water raakt ons allemaal. Daarom is het goed na te denken over hoe we ons eigen ‘huiswater’ zo schoon mogelijk door het riool spoelen. De Vente gaf diverse tips om water zo zuinig mogelijk te gebruiken en zo schoon mogelijk af te voeren. Door medicijngebruik komen er via de wc het toilet reststoffen in het riool die er nauwelijks uit gezuiverd kunnen worden! Al langer is bekend dat vissen gevoelig blijken te zijn voor de hormonen die wij uitplassen. De vreemdste zaken worden door het riool gespoeld; frituurvet, chloor, maar ook tampons, condooms en goudvissen. Verder schoonmaakdoekjes, vuurwerk, speelgoed en zelfs een kunstgebit!

Tot slot zagen de bezoekers waar het gezuiverde water de Regge weer instroomt. Aan het eind van de excursie liet De Vente, in glazen flessen zien hoe vies het rioolwater bij de zuivering binnen komt en hoe het na diverse stadia van bewerking uiteindelijk weer schoon de zuivering verlaat.