Afbeelding
Foto: Ton Kappert

Gagelmansven blijft in handen van de gemeente Hellendoorn

Natuur en milieu

HELLENDOORN - In december 2021 is door het toenmalige college een principebesluit genomen over de verkoop van natuurterreinen en monumentaal gebouwd erfgoed van de gemeente aan Landschap Overijssel. Het Gagelmansven was één van die te verkopen natuurterreinen. Op verzoek van de Vennekearls, Wijkvereniging Wilhelminawijk en IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) blijft het Gagelmansven na goed overleg in handen van de gemeente. 

Het voornemen om natuurterreinen en monumentaal gebouwd erfgoed te verkopen aan Landschap Overijssel was een initiatief van de gemeente en kwam voort uit de gedachte over de kerntaken van de gemeente. Want is de gemeente wel de beste eigenaar en beheerder van deze terreinen en erfgoed of past het veel beter bij Landschap Overijssel waar veel kennis aanwezig is? Daarnaast kwam de overweging vanuit het kostenaspect. Als gemeente is het namelijk steeds lastiger of niet meer mogelijk om subsidies voor eigen natuurterreinen en cultureel erfgoed te verkrijgen.

Niet over één nacht ijs

In de afgelopen periode is er gesproken met de verschillende belanghebbende partijen. Want wat vinden de betrokkenen van dit idee? Bij het Gagelmansven ging het om de Vennekearls, Wijkvereniging Wilhelminawijk en IVN. Allemaal enthousiaste mensen die veel tijd en energie steken in het onderhouden van het Gagelmansven. Zij spraken hun bedenkingen over de verkoop uit. Voor hen zou de verkoop geen voordeel opleveren. Zij zijn tevreden over de huidige samenwerking met de gemeente en de financiële effecten van de verkoop zouden zeer beperkt zijn. Daarom heeft de gemeente besloten het Gagelmansven niet te verkopen. “Ik hecht veel waarde aan de manier waarop we met de partijen in gesprek zijn gegaan. Een open gesprek waarbij alle voors en tegens werden afgewogen. En op deze manier zijn er alleen maar winnaars. Het gaat erom dat de goede keuzes gemaakt worden. Soms is het een goede keuze om af te zien van plannen die er lagen”, aldus wethouder Gea Oord. 

Het Gagelmansven

Het Gagelmansven is een goed bewaard gebleven hoogveengebied. Het is onderdeel van het Doktersbos tussen Hellendoorn en Nijverdal. Het is een klein maar uniek gebied, doordat het grotendeels door zandstuifduinen is omsloten. Tussen de jaren 1920 en 1950 is dit gebied ontstaan door afgraving van veen, het eiland diende daarbij als legakker. Er komen bijzondere planten en dieren voor, zoals zonnedauw, veenbes, lavendelheide en gagel. Ook zijn er veel vlinders, libellen en ringslangen te vinden. 

De Vennekearls geven rondleidingen door het gebied. De eerstvolgende start op woensdagavond 7 juni om 19.00 uur. Op de website van het IVN (www.ivn.nl) staat hierover meer informatie. 

Overige natuurterreinen en monumentaal erfgoed

Korenmolen De Hoop in Hellendoorn, de Watertoren op het voormalige Ten Cate terrein aan de P.C. Stamstraat in Nijverdal en een bosperceel aan de Knollenhaarweg in Hellendoorn zijn andere natuurterreinen en erfgoed waarover gesproken is met belanghebbenden. “Deze gesprekken gaan we binnenkort evalueren en op basis daarvan kijken we hoe we verder gaan met deze drie locaties”, aldus Oord.