Afbeelding

Noabers voor Noabers gaat door met Noabershop

Zakelijk

NIJVERDAL – Na bijna 2 jaar, eerst voor de Oekraïners via De Welle, later ook voor minima via Noabers voor Noabers, was de Pop-up store op 28 oktober voor het laatst open. Alles was toen 1,00 euro per stuk en bij tien stuks of meer waren gratis poffertjes bij de kraam van Dirk Poffers. “De opbrengst hebben we afgerond naar boven en dit bedrag, 500,- euro, hebben we vrijdag 3 november aan de Voedselbank overhandigd”, zeggen de bestuursleden.

“Als Stichting Noabers voor Noabers wilden we de Pop-up store in een kleinere versie graag voortzetten, aangezien onze kledingbeurzen in het verleden goed verliepen, maar de rest van het jaar alles in dozen zat en we er niet goed bij konden om mensen te helpen. Door de Pop-up store hebben we ook geleerd dat er eigenlijk heel veel vraag is en zagen we steeds meer minima verschijnen. Tevens hebben we tweemaal mensen met brand kunnen helpen, door ze op deze manier direct van goederen te kunnen voorzien. Sinds de zomervakantie zijn we daarom bezig geweest om een mooi plekje te zoeken, omdat we in eerste instantie officieel tot 31 december 2023 in de oude Blokker/Braakman C konden blijven (Grotestraat 180). Een groot deel van de vrijwilligers van de pop-up store is erg blij dat we door kunnen en is enthousiast bezig met inpakken en verhuizen.”De circa vijfentwintig vrijwilligers zijn echte ‘mouwopstropers’. En ook de Nijverdalse middenstanders hebben geholpen.

Nieuw adres

“Gelukkig hebben we de pandeigenaar van Grotestraat 158 Nijverdal (voorheen EP) bereid gevonden ons het pand ( tot en met juli 2024) kostenneutraal te verhuren. Sepawand repareert gratis de wanden en het plafond, zodat alles weer netjes is. Wij zijn hier erg blij mee, omdat het er dan weer mooi uitziet als een echte winkel,”zeggen Daniëlle en Erica van het bestuur. “Maar nu kunnen wij toch langer aan de Grotestraat 180 blijven met dank aan Roelbog vastgoedbeheer. Wij zullen wel verhuizen naar Grotestraat 158, maar zullen tevens Grotestraat 180 gedeeltelijk inrichten met grotere spullen.Daarnaast heeft ook de provincie Overijssel subsidie verleend #socialehypotheek #sociale kwaliteit voor alle werkzaamheden die we in de winkel doen, maar ook daarnaast. Denk bijvoorbeeld aan het rondbrengen van Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld. Deze geven we (gemiddeld eens in de vier tot zes weken) aan adressen die net buiten alle regelingen vallen, zodat ze een klein beetje lucht krijgen.” “Want armoede in de gemeente bestaat echt”, zegt Daniëlle, “wie dat niet gelooft, moet maar eens een dagje met me meelopen!

Noabershop

De winkel krijgt de naam Noabershop. Rond de Kerstdagen ontvangen alle ongeveer zevenhonderd adressen die bij de Raad van Kerken bekend zijn een nieuwe strippenkaart. Vanaf 1 januari gaan wij dan elke eerste volle week van de maand open op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur, daarnaast donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Elke derde dinsdag van de maand is er tussen 19.00 uur en 20.30 uur inname en op Facebook staat wat nodig is. Mailen kan naar noabersvoornoabers@outlook.com voor wie iets aan te bieden heeft of juist iets zoekt. Ook kunt u ons mailen als u denkt dat u in aanmerking komt voor zo’n gratis kaart. In een kort gesprekje kijken we dan of u er voor in aanmerking komt.

Afbeelding