Op de foto van links naar rechts: Hans Knobben, Ewald Wennemers en Martijn Evers.
Op de foto van links naar rechts: Hans Knobben, Ewald Wennemers en Martijn Evers.

Ewald Wennemers erelid De Zweef

Sport en vrije tijd

NIJVERDAL - Tijdens de Algemene Ledenvergadering vorige week is Ewald Wennemers bij zijn afscheid als penningmeester benoemd tot erelid van De Zweef. Maar liefst twaalf jaar vervulde hij deze functie. In deze periode werden de clubfinanciën tot een redelijk niveau gebracht. In de beginjaren van zijn penningmeesterschap was de financiële situatie van De Zweef niet echt rooskleurig (er waren bijvoorbeeld schulden en geen reserves). Dat lag zeker niet aan Wennemers, maar was in het verre verleden veroorzaakt. Voorgangers waren al bezig orde op zaken te stellen. 

Bij zijn aantreden als voorzitter had Erik Heuver aangegeven dat het verder op orde krijgen van de financiën hoogste prioriteit moest krijgen. Met steun van de rest het bestuur heeft Ewald toen voorrang gegeven aan bezuinigen, schuldenvrij worden en vooralsnog stoppen met grote onverantwoorde uitgaven. Dat beleid wierp z’n vruchten af. Daarnaast nam het bestuur maatregelen om de inkomsten te verhogen, zoals contributie- en prijsverhogingen en betere aanpak van de sponsoring. Dit was soms best wel moeilijk en kostte vaak veel overredingskracht. “Dit alles bij elkaar resulteerde in een goed onderbouwd financieel beleid en een structureel en fundamenteel betere financiële positie, waar we de laatste jaren de vruchten van kunnen plukken.” Er werd bijvoorbeeld ruimte gevonden om de clubaccommodatie te verduurzamen en onlangs de hele kantine te renoveren. Al een paar keer eerder had Ewald aangegeven te willen stoppen met het penningmeesterschap. Omdat het moeilijk was een geschikte opvolger te vinden, stelde hij zijn vertrek een aantal keer uit. Nu De Zweef denkt met Tom Heuver een goede vervanger te hebben gevonden, kon hij met een gerust hart stoppen. Voorzitter Richard Benneker stelde de vergadering voor Ewald te benoemen tot erelid. Het luide applaus toonde aan dat de aanwezigen daarmee volledig instemden. Daarna kreeg hij de gouden speld opgespeld die behoort bij het erelidmaatschap. Bloemen en een dinerbon maakten het geheel compleet. 

Hans Knobben en Martijn Evers lid van verdienste

Behalve het erelidmaatschap voor Ewald Wennemers werden Hans Knobben en Martijn Evers onderscheiden als lid van verdienste van De Zweef. In zijn toespraak noemde voorzitter Benneker Hans Knobben een bescheiden man, die op de achtergrond veel werk verzet en waarop je altijd een beroep kunt doen. Hij begon z’n loopbaan bij De Zweef als jeugd- en seniorenleider. Verder was hij nauw betrokken bij de totstandkoming en het beheer van de allereerste website en ook alle volgende. Sinds 2004 is hij wedstrijdsecretaris (19 jaar!) en verantwoordelijk voor een goed verloop van de competitie en het plannen van talloze oefenwedstrijden. Het voorstel om hem tot lid van verdienste te benoemen, werd door de vergadering met applaus begroet. Het lidmaatschap van verdienste was er ook voor Martijn Evers; een duizendpoot binnen De Zweef. Vanaf 2002 was hij eerst acht jaar penningmeester en legde de basis voor een beter financieel beleid. Daarna was hij actief in veel functies. Hij speelde en speelt een belangrijke rol in de sponsorcommissie en bij het organiseren van eenmalige zaken. Voorbeelden daarvan de wedstrijden tegen FC Twente en Heracles. Ook initieerde hij de ouder/kind wedstrijden aan het einde van het seizoen. Martijn Evers is verder lid van de technische commissie, kledingcommissie en is coördinator jeugd. Regelt de jaarlijkse oliebollenactie en is betrokken bij maatschappelijke stages. “Heeft een groot netwerk en “gebruikt” dat ook voor de club,“ sprak voorzitter Benneker. Ook voor Hans Knobben en Martijn Evers was er een speld, bloemen en een bon. Plus natuurlijk veel waardering vanuit de aanwezige leden. Gefeliciteerd mannen!