Afbeelding

Lezing met muziek over de Heliand

Uitgaan en cultuur

HELLENDOORN - Op 1 februari 2023 houdt dr. Jan Nijen Twilhaar in het Dialectcafé in het Noaberhuus een lezing over de Heliand, Germaans voor Heiland. De oud-Hellendoorner heeft dit Oudsaksische gedicht met de vier evangeliën uit de eerste helft van de negende eeuw vertaald in het Sallands, om precies te zijn, in het Hellendoorns. Het evangelie wordt in dichtvorm verteld op zo’n manier dat de Saksische bevolking de tekst kon begrijpen en aanvoelen. Zo verkondigen de engelen de geboorte van Christus niet aan schaapherders, maar aan paardenknechten, omdat dat edele dier een belangrijke plaats innam in de belevingswereld van de Saksen rond het jaar 800. 

Jan Nijen Twilhaar is een boeiend verteller en als taalkundige een vooraanstaand kenner van het Nedersaksisch. Nijen Twilhaar heeft een uitgebreide inleiding geschreven bij de vertaling. Het boek, dat door Van Gorcum is uitgegeven, is verkrijgbaar bij Primera Hofman te Hellendoorn. Bert Jansen zal muziek ten gehore brengen. Speciaal voor deze avond heeft hij teksten uit de Heliand op muziek gezet.

Programma

20.00 uur Welkom door Jan Diekmann

20.05 uur Heldersen Heliand door Jan Nijen Twilhaar

20.35 uur Muzikaal intermezzo door Bert Jansen

20.55 uur Pauze

21.15 uur Heldersen Heliand (vervolg) door Jan Nijen Twilhaar

21.45 uur Muziek door Bert Jansen

22.00 uur Afsluiting en gezellig napraten terwijl Bert nog speelt.

Datum en tijd

Woensdag 1 februari 2023, aanvang 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Plaats: Noaberhuus, Dorpsstraat 15, Hellendoorn. Entree: vrije gift. Opgeven bij: dialectcafehellendoorn@gmail.com.

Afbeelding
Afbeelding