Afbeelding

Bijzonder spannend sterrencollege: UFO’s bestaan ze?

Uitgaan en cultuur

NIJVERDAL – Op donderdagavond 24 november om 20.00 uur houdt Taede Smedes van de Radboud Universiteit in Nijmegen voor de Sterrenwacht Hellendoorn (Buitencentrum SBB aan de Grotestraat) een Sterrencollege over de steeds vaker gehoorde vraag: UFO’s bestaan ze? Zo ja, wat zijn het dan? UFO staat voor Unidentified Flying Object, ongeïdentificeerd vliegend voorwerp of verschijnsel. Wat weten we daarover? Er is een landelijk UFO-meldpunt waar gemiddeld per maand tegen de honderd waarnemingen worden gemeld. Die worden nauwkeurig onderzocht.

Gaat het bij UFO’s om geheime technologie van de Chinezen, Russen of misschien van de Amerikanen? Of gaat het toch echt om buitenaards bezoek? De film van Steven Spielberg uit 1982 over het jongetje Elliott en het buitenaardse wezentje E.T. werd een kaskraker en is een klassieker! Wat er (misschien) in de buitenaardse ruimte gebeurt, prikkelt de verbeelding en nieuwsgierigheid. Sinds het moderne UFO-tijdperk in 1947 begon, spreken UFO’s tot de collectieve verbeelding. In wetenschappelijke kringen daarentegen, was het onderwerp lange tijd taboe. Worden UFO’s vandaag de dag wél serieus genomen? En waarom dan?

UFO’s actueel 

Aanleiding om momenteel toch weer op het UFO-fenomeen in te gaan, is de hernieuwde Amerikaanse belangstelling voor UFO’s. In 2017 bleek dat de Amerikaanse regering zich al jarenlang in het geheim met dit onderwerp bezighoudt. Een onweerlegbaar feit is dat militairen en piloten UFO’s waarnemen. In 2021 bracht het Pentagon een rapport naar buiten waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid UFO’s als echte objecten van verschijning beschouwt, objecten van een onbekende technologie, die bovendien een bedreiging vormen voor de luchtveiligheid. Recentelijk gaf de NASA dan ook aan zich intensief met UFO’s te willen bezig houden.

Taede A. Smedes

Tijdens het Sterrencollege zal Taede Smedes ingaan op de geschiedenis van het UFO-fenomeen, over zijn eigen fascinatie voor dit onderwerp en ingaan op de meest recente ontwikkelingen rond het verschijnsel UFO. Smedes is filosoof, theoloog, freelance journalist en schrijver, en houdt zich al jaren intensief met UFO’s bezig. Hij werkt als docent aan de Radboud Universiteit en is verbonden aan het Ufomeldpunt Nederland. Recent verscheen zijn boek: “We zijn misschien niet alleen: Ufo’s toen en nu” (Walburg Pers, 2021), waarin hij niet alleen vertelt over zijn eigen UFO- waarneming, maar ook uitgebreid de achtergronden beschrijft van de Amerikaanse overheidsinteresse in het UFO-fenomeen.

Koepel en Planetarium

Na afloop van het Sterrencollege is een bezoek aan de koepel en het planetarium inbegrepen. Ook is er de gelegenheid om boeken van Taede Smedes te kopen. Entree via reserveren van de website van de sterrenwacht.

Afbeelding