Vrijwilligers van de sterrenwacht op het dakterras met de Heliostaat.
Vrijwilligers van de sterrenwacht op het dakterras met de Heliostaat.

Vrijwilligers Sterrenwacht ‘smullen’ en verrijken hun kennis bij Universiteit van Amsterdam

Natuur en milieu

NIJVERDAL – Goede contacten en een groot netwerk kunnen heel handig zijn. Dat wist het bestuur van de sterrenwacht Hellendoorn ook al in 2010, tijdens de voorbereidingsperiode op de nieuwe sterrenwacht. Er werden toen contacten gelegd met zowel de Rijks Universiteit Groningen en het Anton Pannekoek Instituut van de UvA.

“En het moet gezegd worden, de sterrenkundige faculteiten van beide universiteiten waren van harte bereid te helpen met goede adviezen voor de inrichting van een publiekssterrenwacht. Die contacten zijn door de jaren heen steeds warm gehouden. Dat geldt met name voor met het Anton Pannekoek Instituut, kortweg API genoemd”, meldt een lid van de sterrenwacht. Vandaar dat een delegatie van de sterrenwacht onlangs op uitnodiging van docent Rasjied van der Sloot, een werkbezoek bracht aan het API, gevestigd in de bovenste verdiepingen van het Science Park gebouw Amsterdam. Daar zijn twee koepels met telescopen, een waarneemdakterras met tien telescopen voor de studenten en werkruimtes die er uitzien als een laboratorium.

Dromen van Heliostaat

Echt uniek voor Nederland en daarbuiten, is de zogenaamde Heliostaat. Dit uiterst geavanceerde apparaat volgt het zonlicht van zonsopkomst tot ondergang, en projecteert het via een set van spiegels in buizen naar een verdieping lager. Daar, in een werkkamer wordt dat zonlicht dan ontrafeld via een fiberspectrograaf. Leren over en werken met spectrografie staat centraal bij het API. Dat is het grote verschil met een publiekssterrenwacht, waar het visueel waarnemen centraal staat. “Studenten en docenten van het API lazen en spraken ook voortdurend over spectraal- emissie en absorptielijnen zoals wij de krant lezen en becommentariëren. Maar de sterrenwacht Hellendoorn beschikt ook over zonnetelescopen met een kleine spectroscoop en dus is spectrografie geen onbekend terrein, integendeel en daarom was het leergierig smullen die dag bij het API.” Gastheer Rasjied is uitvoerig bedankt en uitgenodigd voor een tegenbezoek. “Onderweg terug naar Nijverdal, werd in de auto nog uitvoerig gesproken over een eigen Heliostaat, een mens moet toch blijven durven dromen nietwaar?”