Afbeelding

Veel informatie tijdens ‘Met mekaar veur elkaar’

Algemeen

NIJVERDAL – De hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur stond afgelopen zaterdagmiddag vol kraampjes bij de informatiemarkt Sociaal Domein Welzijn, Zorg, Werk & inkomen. Feestelijke balonnen buiten maakten voorbijgangers er attent op dat er iets bijzonders aan de hand was. Over het algemeen waren de vele standhouders tevreden over de belangstelling van het publiek voor deze eerste gezamelijke info-markt. Al gaven sommigen van hen wel aan dat ze dachten dat het prachtige weer op deze zaterdagmiddag niet bevorderlijk was voor het bezoek.

De infomarkt duurde van 13.00 tot 15.30 uur. Bij de opening bood Rikie Dommerholt aan de wethouders Annemarie Dubbink en Peter Lage Venterink een speciaal nummer van het Hellendoorns Minimaatje aan. Dit is de nieuwsbrief van het Trefpunt Minima in samenwerking met het Cliëntenplatform en het Netwerk Sociale zekerheid. Hierin beschrijft ze, ook aan de hand van persoonlijke ervaringen, de anti-armoedebeweging in de gemeente Hellendoorn van 1992 tot 2022. Ze belicht onder meer de rol van de kerken en andere organisaties in die afgelopen 30 jaren. 

“Voor de burgers is het soms moeilijk om een weg te vinden naar de juiste instantie met hun hulpvraag”, zegt Daniëlle Harbers Ros (Noabers voor Noabers met de weggeefwinkel aan de Grotestraat), één van de organisatoren. “Daarom hebben de Wmo-raad Hellendoorn en het Cliëntenplatform Werk en Inkomen besloten gezamenlijk een informatiemarkt voor de burgers met de vele organisaties, werkzaam in het Sociaal Domein, die de gemeente Hellendoorn rijk is, in te richten. Het is de eerste keer dat zoiets in Nederland gebeurt. Een uniek evenement en zelfs Hart van Nederland heeft belangstelling voor deze opzet getoond.” Maar ook is zij van mening dat één loket dat mensen kan doorverwijzen naar de juiste organisatie meer duidelijkheid kan verschaffen. “Misschien kunnen we samen met de ZINiN Bibliotheek zoiets gestalte gaan geven. Er wordt in elk geval over nagedacht.”

Veel kraampjes

Bezoekers konden bij tal van kraampjes hun licht opsteken. Overal lagen folders klaar en blokjes, pennen en andere hebbedingtjes om mensen naar de kraampjes te lokken. Bij het nieuwe werk- en eetcafé ‘Kleurrijk’ werden zelfs kleine taartjes uitgedeeld. Natuurlijk waren er mensen van Stichting De Welle present. Evelien Hondebrink, van De Welle, ook lid van het organisatiecomité, vindt het vooral belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers van verschillende organisaties hier gelegenheid hebben bij elkaar te ‘buurten’ en elkaar te leren kennen. En ook dat er voor zowel jong als oud op de infomarkt belangrijke informatie aanwezig was. Bij Stichting BOOM (Budget Op Orde Maken) was er info over financiële zaken, Evenmens gaf uitleg over verschillende activiteiten, een medewerker van RIBW(Regionale Instelling Begeleid Wonen) Nijverdal vertelde over de woningen voor hun cliënten op de plek van het oude Spoortheater. Ook bij de stands van InteraktContour, LETS Hellendoorn, LOES Hellendoorn, MEE samen, Zorg Accent, de Voedselbank, Gemeente Hellendoorn-Participatie, React Twente, de ZINiN Bibliotheek, Gemeente Hellendoorn, het Cliëntenplatform Werk en Inkomen en de Wmo-raad Hellendoorn konden belangstellenden hun licht opsteken. Medewerksters van Thuisgenoten kregen vooral vragen over het verschil tussen hun organisatie en Zorg Accent. “Wij hebben geen wachtlijsten”, vertelden ze. Zorgorganisatie Carint Reggeland legde deze keer de nadruk op hoe goed ze zijn in wondzorg. Verder legden vriendelijke medewerkers van maatschappelijk werk Avedan aan de Constantijnstraat van alles uit over hun hulp bij echtscheiding of opvoeding. “Je kunt gewoon zonder verwijzing bij ons aankloppen. Dat weten de meeste mensen niet.”

Voor alle inwoners van de gemeente was er veel info. Het is goed om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor jezelf of voor anderen. Want bijna iedereen heeft wel iemand in de familie of vriendenkring die een beetje hulp kan gebruiken als het gaat om Welzijn, Zorg, Werk of Inkomen. Mantelzorg, de Voedselbank, opvoeding, langer zelfstandig thuis wonen voor senioren, overal was info over aanwezig. De organisatie van de info-markt kan tevreden terugkijken op deze eerste editie. 

Afbeelding
Afbeelding
Rikie Dommerholt van Trefpunt Minima die een toespraak houdt voor de wethouders en daarna een boekwerk aan hen overhandigt.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding