Afbeelding

Imker Douwe Slot: ‘Nog veel onduidelijk over wintersterfte van de honingbijenvolken’

Natuur en milieu

NIJVERDAL – Het is de laatste tijd heel regelmatig in het nieuws ‘de grote sterfte onder de honingbijen’. Reden dus om daar eens over te praten met een kenner, Douwe Slot die bijna 30 jaar secretaris is geweest van de bijenvereniging Hellendoorn-Nijverdal. En net op tijd want na bijna drie decennia vindt Slot dat het tijd is om te stoppen. “Een ander mag mijn job gaan overnemen”, zegt hij eenvoudig. Imkeren blijft hij zeker wel doen; hij blijft de honingbij trouw! “Heel vaak gaat bij ons de telefoon over iets met bijen en dan springt Douwe op z’n fiets en crosst er naar toe”, vertelt zijn vrouw. “Dat zal niet zo gauw anders worden, als hij gestopt is als secretaris.”

Jubilaris

Het bestuur en de leden van de plaatselijke bijenvereniging vonden dat dit afscheid toch wel iets heel bijzonders was. “Want wie is er tegenwoordig nou nog dertig jaar secretaris van een vereniging?”vraagt voorzitter Jan Welleweert zich af. Daarom werd Slot op de algemene ledenvergadering op maandagavond 24 april uitvoerig bedankt en even goed in het zonnetje gezet. Slot geeft als oud-basisschoolleerkracht regelmatig lessen op scholen en daarna nodigt hij de leerlingen uit om in de praktijk bij de bijenstal te komen kijken. Want deze enthousiaste imker is een uitgeproken ambassadeur voor zijn hobby en de bijen! Hij heeft een eigen bijenstal die niet bij ‘t Iemenschoer ( de bijenstal van de vereniging) op de Jipkesbelt maar op ‘t Hexel staat. Daar verkoopt hij zijn honing. En ondanks enkele teleurstellingen, blijft hij vertrouwen dat de kopers eerlijk de prijs zullen betalen.

Gevaren voor honingbij

“Dat de honingbij hier een bedreiging is voor de wilde bij geloof ik niet. Ja, landelijk is eenderde van bijenvolken van de honingbij na deze winter weg. Maar bij mijzelf is het nog veel erger. Ik had zeven volken ingewinterd en daar was er maar één van over. En dat was nog een kleintje ook”, meldt Slot. “Maar ik heb er gauw weer vier nieuwe volken bij gekocht!” Toch vindt hij dat het moeilijk is om iets over de oorzaken van de sterfte te zeggen. “Kijk bij veel imkers van onze vereniging is ongeveer de helft van de bijenvolken gestorven, maar er is ook iemand die negen volken heeft ingewinterd en bij hem zijn alle negen volken in leven gebleven.” Of elktromagnetische straling er iets mee te maken heeft, kan hij echt niet zeggen. “Daar weet ik niet genoeg van.”Wél dat de varroamijt een grote boosdoener is. En die moet je absoluut bestrijden, maar daardoor raakt een bijenvolk wel verzwakt. En dat kan dan weer een oorzaak zijn voor andere ellende. 

Verder noemt de imker de ‘verwijnziekte’. “Zo rond eind november is dan plotseling een heel volk weg. Ook wespen vormen een bedreiging voor honingbijen. Het was in december verleden jaar nog betrekkelijk zacht weer.Toen ik bij mijn bijenstal kwam, zag ik daar drie wespenvolken. Die beroven de bijen, vechten met hen en doden hen. En ook de hagelbuien en dit vreemde voorjaar zijn niet goed.” Er is dit jaar dus veel vraag naar bijenvolken, maar de leden van de plaatselijke vereniging helpen elkaar voort.

Aziatische hoornaar

De grootste bedreiging voor de honingbij vormt de Aziatische hoornaar. Een invasieve exoot die ook schadelijk is voor hommels en andere bestuivende insecten. “Als die hier komt, is dat een regelrechte ramp”, legt Slot uit. “De Provincie geeft al geld voor de bestrijding. En dat zegt wat... Verleden jaar is er een nest in Markelo gevonden. Markelo, Nijverdal die afstand is te verwaarlozen. Deze hoornaar iets kleiner dan de Europese heeft heel grote nesten met erg veel koninginnen. Zo komen er snel steeds meer van. Bovendien zijn de nesten moeilijk te verwijderen omdat ze erg hoog in de boom zitten wel zo’n tien tot vijftien meter hoog. Je hebt er een hoogwerker voor nodig of een uitschuifbare slurf. Een van onze leden heeft in België een cursus daarover gevolgd. De Aziatische hoornaar is te onderscheiden van de Europese omdat hij kleiner en donkerder is en de uiteinden van de poten geel gekleurd zijn.

Open dagen 2023

De open dagen van de bijenhoudersvereniging Hellendoorn-Nijverdal op het tuinencomplex op de Jipkesbelt waar uitleg wordt gegeven en honing verkocht zijn dit jaar op de zaterdagen 27 mei, 10 en 24 juni en 19 augustus van 10.00 tot 13.0 uur. De landelijke speciale open dag op 15 juli wordt van 10.00 tot 15.00 uur gehouden ook op de Jipkesbelt bij de bijenstal van de vereniging.

Afbeelding