Vrijwilligers
Vrijwilligers

De blauwe MTB route is weer open!

Natuur en milieu

NIJVERDAL / HAARLE - De blauwe MTB route Holten, die sinds eind juni volledig was afgesloten, is per 1 oktober weer open. Om Routenetwerken Twente te ondersteunen hebben vrijwilligers van FTC CC’75 uit Nijverdal en H.W.C. SaMo uit Haarle afgelopen zaterdag geholpen met het verwijderen van de afzettingen.

Er is al lange tijd veel te doen om de blauwe MTB route die over de Sallandse Heuvelrug loopt tussen Nijverdal en Holten. Beschermde dieren als de Hazelworm en met name de Zandhagedis zouden in grote getale doodgereden worden op de smalle mountainbike tracks. Daarom werden al delen van de route afgesloten tussen 1 april en 1 oktober, maar dat was volgens natuurliefhebbers niet voldoende. Stichting Natuuralert spande weer een rechtszaak aan tegen de Provincie Overijssel en op last van de rechter moest eind juni de gehele MTB route worden afgesloten en omgeleid.

Routenetwerken Twente
De verantwoording voor het volledig en correct afsluiten van de route kwam volledig bij Routenetwerken Twente te liggen. Gevolg; een 300 tal boomstammen en diverse hekken werden langs en over de tracks geplaatst om te voorkomen dat mountainbikers de route konden gebruiken. Menig mountainbiker is het absoluut niet eens met deze gang van zaken en zet dan ook vraagtekens bij de overtrokken manier waarop er nu geredeneerd wordt. Simpelweg omdat ze zelf de diertjes amper tot niet tegenkomen op de route en al zeker niet moedwillig doodrijden, zoals gesuggereerd werd. Uit onvrede werden afzettingen soms vernield. Dit heeft echter een dwangsom van 2500 euro tot gevolg had ten laste van Routenetwerken Twente als zij dit niet binnen één dag herstellen. Wat Routenetwerken Twente betreft blijft de route permanent open. Er zijn immers al zoveel maatregelen getroffen ter behoud van de diertjes. Maar Natuur Alert pleit nog steeds voor een totale afsluiting zolang de bescherming van deze dieren niet gegarandeerd kan worden.

Helpende hand

“Omdat Routenetwerken Twente hiermee zo belast werd, vonden wij als fietsclub dat wij de helpende hand moesten bieden om de route vlot weer open te krijgen” aldus Steef Blikman, vrijwilliger en zelf mountainbiker bij FTC CC’75. Met zo’n 14 man, onder andere uit de ‘trailcrew’ van Nijverdal en Haarle, is er de hele zaterdagochtend gewerkt aan het vrijmaken van de route. Han van den Heuvel van Routenetwerken Twente legt uit: “Wij openen de route zodanig dat wij deze op 1 april ook weer eenvoudig kunnen afsluiten. Want zolang de procedures lopen moet de route op 1 april helaas ook weer afgesloten worden.” Over hoelang die rechtelijke procedures nog lopen kan hij geen uitspraak doen. “Dat kan maanden, zo niet jaren duren.” Het eerste hekje is amper verwijderd en de boomstam ligt net naast de track als de eerste mountainbiker er al aan komt. Gaandeweg de dag zullen er nog velen volgen, want gelukkig is de blauwe route weer voor een half jaar open!

MTB Trail Awards 2022

Het toeval wil dat op deze dag ook de jaarlijkse MTB Trail Awards werden uitgereikt. Met de MTB Trail Awards wordt erkenning voor de inzet van deze vrijwilligers en routebouwers gepleit. Bovendien wordt daarbij voor duurzaamheid en toegankelijkheid van de trails gestreefd en sportontwikkeling in het algemeen. De MTB route Holten heeft dit jaar de welverdiende aanmoedigingsprijs gewonnen. De prijs werd gedeeld met Han van den Heuvel, die deze kreeg voor de belangenbehartiging van de MTB route Holten door Routenetwerk Twente. De hoofdprijs is de Gouden Schop en deze is wederom gewonnen door de MTB route Hellendoorn! Deze beide routes delen veelal dezelfde vrijwilligers en de gewonnen prijzen kunnen goed besteed worden aan onderhoud en uitbreiding van de routes.

Han van den Heuvel.
MTB Trail Awards 2022.
Afzetting.
Afzetting.