Zakelijk

Plezier in rekenen en wiskunde dankzij RekenKick van Liset Meijerink

Liset Meijerink met enkele spellen en materialen die zij kan inzetten tijdens de begeleiding van leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde.

NIJVERDAL – Liset Meijerink stond tot aan de kerstvakantie als docent wiskunde voor de klas op het voortgezet onderwijs. Maar na ruim achttien jaar les te hebben gegeven pakt ze het coronajaar aan om het roer om te gooien en start ze met RekenKick. Een praktijk gericht op het leren rekenen, op eigen niveau, en weer plezier krijgen in het rekenen en wiskunde. “Je komt rekenen in het dagelijks leven tegen. Als je kinderen duidelijk kan maken waarvoor het belangrijk is, krijgen ze weer plezier in rekenen en het leren ervan.”

Met veel plezier heeft Liset wiskundelessen verzorgd op het voortgezet onderwijs. De afgelopen tijd merkte ze aan zichzelf dat haar hart meer ligt bij het individueel begeleiden van kinderen. “Het was voor mij een perfecte tijd om te switchen”, begint Liset. “In Zwolle heb ik een master behaald in educational needs, waardoor ik me nog meer heb kunnen specialiseren als specialist rekenen en bijvoorbeeld dyscalculie. Dan leer je echt kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Het was alleen jammer dat ik daar zo weinig mee kon doen. Want in de klas tijdens de rekenlessen heb je nog 28 andere kinderen die ook af en toe uitleg nodig hebben.”

Fanatiek met spelletjes
Ze had altijd al het idee om een eigen praktijk te starten, om haar enthousiasme voor rekenen over te kunnen brengen op anderen. Naast docent is Liset trotse moeder van drie schoolgaande kinderen, twee op de basisschool en de oudste gaat naar de middelbare, die helemaal fan zijn van (reken)spellen. “Bij mijn vorige werkgever hebben ze een aparte afdeling waar leerlingen met extra leerbehoeften begeleid worden. Toen ik niet voor die functie in aanmerking kwam, ben ik gaan nadenken wat ik echt wil. Bij een eigen praktijk kan je meekijken met het proces van het kind zelf. Je kan zien waar kinderen precies op uitvallen, een plan gericht op die leerling maken en samen aan de slag gaan. In mijn praktijk zal ik waar het kan dan ook zeker gebruik maken van spellen. ”

“Het is interessant om samen met kinderen te kijken hoe ze sommen aanpakken en hun denkproces te volgen”, geeft Liset aan. Momenteel begeleidt ze jongeren die wat meer moeite ervaren met wiskunde en/of rekenen. “Ik vind het belangrijk om te ontdekken hoe kinderen (weer) met plezier kunnen rekenen. Rekenen kom je bij verschillende vakken tegen, maar natuurlijk ook in het dagelijks leven. Kijk maar eens naar een recept op de verpakking, wat heb je allemaal nodig? Je moet wegen en de juiste hoeveelheid water toevoegen. Het is belangrijk dat leerlingen weer vertrouwen krijgen in zichzelf. En als dat spelenderwijs kan, dan maken we rekenen leuk. Het geeft mij een kick als kinderen toch weer plezier krijgen in het rekenen.”

Denkproces in beeld
Volgens Liset kan vooral het uitrekenen van sommen op papier veel inzicht verschaffen. Voor zowel Liset, de leerkracht als de leerling. “Tijdens de lockdown heb ik met mijn kinderen mee kunnen kijken. Dan zie je dat er voor rekenen meerkeuzevragen zijn. Dan zijn er kinderen die slim vooruitkijken en de som niet eens uit te hoeven rekenen. En dat is jammer, want je wil juist weten hoe een kind bij het antwoord komt. Je wilt zijn denkproces in kaart brengen, zodat je beter ondersteuning kan bieden.” 

Overgang naar middelbare
Liset weet uit ervaring dat leerlingen die van het basisonderwijs naar de middelbare school gaan in de knel kunnen komen met wiskunde. “Ik heb er onderzoek naar gedaan en vooral op het gebied van meten en meetkunde is veel winst te behalen. Leerlingen die op de basisschool in de zogenoemde ‘plusgroepen’ zitten is aangeleerd zelfstandig te werken en te onderzoeken. Er wordt van ze verwacht dat ze het zelf wel kunnen, wat hen het gevoel kan geven dat ze geen vraag meer mogen stellen. Dat moeten ze op de middelbare school weer helemaal opnieuw leren. Deze leerlingen zijn vaak ook niet gewend een berekening helemaal op te schrijven. Dat duurt vaak maar twee toetsen en dan hebben ze het in de gaten dat de manier van werken niet meer werkt op de nieuwe school.”

In de toekomst hoopt Liset meer samen te kunnen werken met diverse (basis)scholen en daar als rekenspecialist aan de slag te kunnen, naast haar eigen praktijk. In de tussentijd volgt ze een opleiding autisme coaching en loopt ze twee dagen in de week stage. “Het geeft mij een extra verdieping en de opgedane kennis kan ik ook gebruiken voor RekenKick.”

Kijk voor meer informatie op www.rekenkick.net