Zakelijk

De OZO (Overijsselse Ziekenomroep) kan dit jaar niet collecteren

NIJVERDAL - Elk jaar, in de maand oktober, lopen collectanten van de Overijsselse Ziekenomroep (OZO) van deur naar deur om geld op te halen, waarmee ze hun uitzendingen kunnen bekostigen. Dit jaar mogen ze niet huis-aan-huis collecteren en daarom doen ze een oproep aan mensen om geld te doneren.

Ze zouden in de maand oktober 2020 collecteren in de gemeente Tubbergen, maar dat kan nu niet in verband met de corona. Daarom vraagt de OZO-aandacht in de media voor de collecteweek en roept ze mensen op om geld te doneren op de bankrekening.

In de gemeente Tubbergen verzorgt de OZO maandelijks muziekuitzendingen in Woonzorgcentrum de Eeshof. Het doel is om bewoners een fijne middag of avond te bezorgen. Dit is heel dankbaar werk, dat door vele vrijwilligers wordt gedaan.

De OZO is financieel volledig afhankelijk van de collectes en vraagt iedereen die de OZO een warm hart toedraagt een gift over te maken op NL97RABO 0327 3577 89.