Uitgaan & Cultuur

Werkgroep Samen Vernieuwen wil kerkgemeenschap Sint Antonius levendiger en vitaler maken

NIJVERDAL – Johan Huis in 't Veld is een van de leden van de werkgroep Samen Vernieuwen die ervoor wil zorgen dat er in Nijverdal weer een vitale geloofsgemeenschap kan groeien. Daarvoor heeft de werkgroep een aantal activiteiten opgezet.

Een van de eerste is de vertoning van een film, gemaakt door Huis in 't Veld over de kerk die 100 jaar geleden op 13 juli werd ingewijd. De film bevat bijzondere beelden over het heden en verleden van de kerk en kerkgangers. De film duurt twintig minuten en wordt continu vertoond in 't Achterom. Aanmelden is niet nodig, als de zaal vol is, kunnen bezoekers gewoon even wachten.

Vieringen
Zondag 29 augustus zijn er ook twee vieringen; een plechtige traditionele Latijnse eucharistieviering om 9.00 uur met de pastores Weldam en Legtenberg en om 11.30 een feestelijke dienst voor alle leeftijden (ook kindernevendienst) met het pastoraal team van de Sint Marcelinus parochie en koor Quo Vadis. Speciale activiteiten zijn de vertoning van de film, een fietstocht 's middags voor het hele gezin, koffie met wat lekkers op het plein voor de kerk. Wie aanwezig wil zijn bij een viering, moet zich opgeven via 0548-612379 of secretariaat@antoniusvanpadua.nl Er is plaats voor honderd personen per viering.

De werkgroep is opgericht omdat de Sint Antonius van Padua net als andere kerkgemeenschappen te kampen heeft met een afnemend kerkbezoek. Op dit moment worden de vieringen voornamelijk bezocht worden door een steeds kleiner wordende groep 'oudere’ kerkgangers. De reden waarom men tegenwoordig minder aanwezig is in de kerk heeft volgens de werkgroep te maken met een gebrek aan betrokkenheid tot de geloofsgemeenschap. Veel parochianen geloven wel, maar vinden de vieringen te lang, niet interactief en niet aansprekend. 

De werkgroep wil binnen de geloofsgemeenschap graag vernieuwend bezig zijn met vieringen waarbij jongeren en jonge gezinnen betrokken worden. “Verder willen wij ook andere festiviteiten in de kerk organiseren zoals concerten en filmavonden”. Een andere activiteit is een bijzondere Mariaviering op 10 oktober met medewerking van onder meer Herman Kampman en gitarist Jan Niewold en vertoning van een Lourdesfilm.

De visie van de werkgroep richt zich vooralsnog op 2025 en ziet er als volgt uit: “In 2025 is de St Antonius van Padua een vitale geloofsgemeenschap van waarbinnen saamhorigheid, herkenbaarheid en inspiratie de kernwaardes zijn.”