Uitgaan & Cultuur

Acties voor restauratie van de klokken in 'n Oalen Griezen

HELLENDOORN - Twee van de drie oude torenklokken in de Hellendoornse dorpskerk vertonen slijtageplekken. Als zij niet binnen tien jaar gerestaureerd worden, zullen ze gaan scheuren. Dan moeten de bronzen stemmen zwijgen en kunnen de dorpelingen het vertrouwde klokgebeier niet meer horen. De restauratie kost meer dan 70.000 euro. Om dit bedrag bij elkaar te krijgen heeft de stichting Noabers van'n Oalen Griezen verschillende plannen.

“Een van onze plannen is het opschonen van het heideveld voor De Uitkijk op de zaterdagen 14 en 21 november met vrijwilligers. De Uitkijk heeft ons een aanzienlijk bedrag beloofd hiervoor. We willen vanaf 9.00 uur in vier groepjes van vier personen aan het werk gaan, in totaal dus zestien man/vrouw per keer. Voorde catering en materiaal wordt gezorgd”, zegt secretaris van de stichting Jeroen Piksen. Aanmelden hiervoor kan via jeroenpiksen@gmail.com

Een tweede plan waarvan de secretaris en voorzitter Tineke van Buren veel verwachten is 'Het verhaal van Overijssel' een grote subsidie van de provincie om voor het nageslacht cultuur-historisch erfgoed te bewaren. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de stichting het belang van de klokken in n Oalen Griezen aantonen in veel groter verband. Tineke van Buren merkt op dat er gewerkt wordt aan boek over de kerk in het dorp door dominee Wassenaar, Paul Jansen en Evelyn Ligtenberg. Hierin komen onder meer de legende van Sint-Antonius Abt en het verhaal van de glas-in-lood ramen aan de orde. Andere onderdelen voor de subsidie aanvraag zijn 't Oale Karkhof, het park De Geuren, de streekdichteres Johanna van Buren en de adellijke huizen in de omgeving. Ook aan de actie van de Rabobank Noordwest Twente, ClubSupport, heeft de stichting meegedaan. “En er zijn ook kleinere acties gevoerd, zoals de statiegeldflessenactie die toch ook 400 euro heeft opgeleverd”, zeggen de voorzitter en secretaris tevreden.

De klokken
Via een stenen wenteltrap kom je in de eerste torenkamer. Daar worden oude sierstrippen, delen van rouwborden en oude bouwstenen bewaard. Er ligt een gedeelte van een grafsteen van voor de Reformatie te zien aan het wijdingskruisje op steen. “Beneden in de kerk hebben we geen ruimte voor een vitrine om dit te tonen. Eigenlijk zou dat wel moeten”, zegt Van Buren. Jeroen Piksen wijst op de nieuwe trap naar de tweede torenkamer die via een eerdere actie tot stand gekomen is. Daarboven hangen de drie klokken, het doel van de klimpartij. Ze zijn opgehangen in klokkenstoelen van geweldig dikke, eikenhouten balken. “Het is je niet voor te stellen hoe mensen deze dikke balken en de klokken vroeger naar boven hebben gekregen”, denkt Van Buren hardop. “In de oorlog, in 1943, zijn de klokken door de Duitsers uit de toren gehaald. Gelukkig zijn ze niet omgesmolten. Na de oorlog zijn ze in Groningen teruggevonden.” Een van de klokken is in 1955 omgegoten. De andere twee zijn nog origineel maar vertonen slijtplekken. De grote luidklok, circa 1450, weegt 1400 kilo. Jaarlijks vindt er een inspectie van toren en klokken plaats. “Dat de ene klok omgegoten is, is jammer. Het is niet de bedoeling dat dat bij de restauratie van de andere twee gebeurt. Bijkomend probleem is hoe de klokken de toren uit moeten. Dat zal waarschijnlijk via de galmgaten moeten, maar daarvoor moet wel een stenen middenstijl verwijderd worden. Vroeger was de toren open naar boven toe. Bij de grote reparatie in 1962 is er in het torenportaal een gewelf gemetseld.”

De stichting
''n Oalen Griezen, de kerk en de klokken zijn al eeuwenlang met de bevolking van Hellendoorn verbonden. Ze binden en verbinden. En om dit monument, waar kerkdiensten, concerten, lezingen, etc. worden gehouden, in goede staat te behouden, is een stichting opgericht. Lid worden van de stichting Noabers van 'n Oalen Griezen (met ANBI-status) is mogelijk op verschillende manieren. Via eenmalige giften of regelmatige donaties. Het bankrekeningnummer is NL 77 RABO 0317 2628 74 o.v.v. Donatie-onderhoud 'n Oalen Griezen. Penningmeester Jan Podt is blij met alle giften!