Sport & Vrije tijd

Erik Heuver neemt na 12 jaar afscheid van De Zweef: “Tis is mooi ewes…...”

Richard Benneker nieuwe voorzitter; Gerrit Verschoor erelid bij RKSV de Zweef

NIJVERDAL - Na 12 jaar heeft Erik Heuver op maandag 26 oktober afscheid genomen als voorzitter van voetbalvereniging De Zweef. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering in een leeg clubgebouw en voor zo’n veertig digitaal aanwezige leden. Een door Corona zeer bijzondere vergadering. De taak van Heuver wordt overgenomen door Richard Benneker, die unaniem werd verkozen.

Bestuurslid Jan Fikken sprak Heuver toe namens de vereniging. Die begon met een citaat dat van de scheidende voorzitter zelf geweest zou kunnen zijn: “Tis mooi ewes”. Dertien jaar geleden kwam hij in het bestuur om ingewerkt te worden als opvolger van Jan-Pieter van Vree. Hij was in totaal twaalf jaar de eerste man en het “uithangbord’ van de club. 

In die twaalf jaar is heel wat tot stand gebracht. In deze periode groeide de Zweef van 750 naar 930 leden, er kwam een klein kunstgrasveld in 2014, de vergaderruimtes in het clubgebouw en toiletgroepen werden gerenoveerd, het hoofdveld werd in 2018 van kunstgras voorzien met de hulp van heel veel vrijwilligers, de club kreeg nieuwe ketels, heatpipes, zonnepanelen en een nieuw dak. Belangrijke gebeurtenis voor De Zweef was natuurlijk de overgang van het eerste elftal mannen en vrouwen van de zondag naar de zaterdag.

“Vanaf zijn aantreden nam Heuver zijn verantwoording. Hij stelde zich als taak versneld de schulden af te lossen, meer inkomsten te genereren en meer aandacht te krijgen voor de jeugd. Dat is grotendeels gelukt,” sprak Fikken.

“Maatschappelijk verantwoord verenigen” werd onder Heuver een hot item. Instanties als De Zonnebloem, KBO, Aveleijn, Vluchtelingenhulp en de Parkinsonstichting konden bij de club terecht. “Dat is goed voor de gebruikers maar ook voor de leden, familie en de vereniging. Het is goed dat de jeugd ziet dat er meer is dan alleen voetbal”, aldus Jan Fikken

In zijn bestuursperiode schreef Erik Heuver als hobby vijf toneelstukken die telkens voor een volle kantine werden gespeeld, waarbij voor hemzelf uiteraard ook een rol was weggelegd. In zijn afscheidsrede typeerde Fikken Heuver als iemand die wars is van de gevestigde orde, hiërarchie en autoriteit. Daarom ook had hij aangegeven niet te zitten wachten op een erevoorzitterschap of een ander huldeblijk. Het bestuur heeft dat gerespecteerd.

De ledenvergadering koos Richard Benneker als opvolger van Heuver. Benneker is zeker geen onbekende binnen De Zweef. Hij was rond de eeuwwisseling elf jaar secretaris van de club en daarna zes jaar ledenadministrateur. Voor zijn verdienste werd hij benoemd tot erelid. Iemand dus die de vereniging kent en inmiddels veel ervaring heeft opgedaan als bestuurder. Zo is hij ook voorzitter van de Zonnebloem en De Welle. 

Behalve Richard Benneker is ook Jos van Rhee nieuw in het bestuur van De Zweef. Van Rhee heeft zat van 1979 tot 1990 al in het bestuur. Begon als afgevaardigde van de jeugdcommissie en groeide door tot penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter. De bedoeling is van Van Rhee naast Benneker optreedt als vicevoorzitter. In deze functie volgt hij Jan-Pieter van Vree op, die was afgetreden. In deze functie volgt hij Jan-Pieter van Vree op, die was afgetreden. Bestuurslid Jan Fikken was aftredend, maar herkiesbaar. Aldus geschiedde.

Gerrit Verschoor erelid bij RKSV de Zweef
Tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering van De Zweef is Gerrit Verschoor benoemd tot erelid. Iedereen was het roerend eens met het voorstel van het bestuur om Verschoor deze titel te verlenen voor het feit dat hij al bijna 40 jaar zonder onderbreking voor de club actief is. Gerrit is een man op de achtergrond, wars van publiciteit en huldeblijken. “Geef mij maar een hamer in m’n handen en dan ben ik tevreden.”

Verschoor loopt al z’n hele leven rond bij de Zweef. Hij begon als voetballer en was nog actief toen oud-voorzitter Jan Rikmanspoel hem ergens in 1979 benaderde met de vraag of hij zin heeft één keer per maand de ballen na te kijken, op te pompen of te repareren als lid van de materialencommissie. Dat was voor Gerrit niet zo’n probleem.

Hij was nog niet goed en wel begonnen toen de voorzitter van de materialencommissie vroeg of Gerrit hem even kon vervangen in het bestuur. Dat vervangen duurde bijna elf jaar. Hij was blij de bestuursfunctie te kunnen inruilen voor het handwerk: timmeren, zagen, poetsen, boenen, ballen pompen en repareren. En ook nog eens meedraaien in de bardiensten.

Vanwege de coronabeperkingen kon de gouden speld niet tijdens de ledenvergadering worden uitgereikt. Dat gaat gebeuren tijdens zijn werk in de maandagploeg van De Zweef. Op kleine schaal en in een klein gezelschap. Precies zoals Gerrit het graag zou hebben gehad als er geen corona was.