Sport & Vrije tijd

De Zweef zoekt nieuwe voorzitter

NIJVERDAL - De Zweef is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Preses Erik Heuver heeft namelijk besloten zijn functie neer te leggen. De datum van ingang hangt af van de snelheid waarin de club een vervanger heeft gevonden. Als dat lukt voor de algemene ledenvergadering, neemt Erik Heuver tijdens deze vergadering eind oktober dit jaar afscheid. Lukt dat niet, dan vertrekt hij in oktober 2021.

Heuver krijgt op zijn werk een nieuwe functie die de nodige extra tijd gaat vergen. Maar dat niet alleen: “Na 13 jaar vind ik het ook wel tijd worden plaats te maken voor een frisse kracht.” In de periode dat Erik Heuver de voorzittershamer hanteerde maakte de vereniging een aantal belangrijke ontwikkelingen door.

Niet alleen waren er de nodige sportieve prestaties, maar onder meer ook de aanleg van een klein kunstgrasveld, kunstgras op het hoofdveld, het negenhonderdste lid, renovatie van de toiletruimten en herinrichting van vergaderkamers, verduurzaming van de accommodatie met heatpipes en een nieuw dak.

Belangrijkste gebeurtenissen zijn uiteraard het 100-jarig bestaan en de overgang van de zondag naar de zaterdag. Tenslotte heeft het bestuur door tal van maatregelen een flinke en noodzakelijke verbetering weten te realiseren in de financiële situatie van de vereniging.