Natuur & Milieu

Staatsbosbeheer deelt planten uit op 120 jarige verjaardag

NIJVERDAL – Staatsbosbeheer viert dit jaar het 120-jarig bestaan. De organisatie werd op 21 juli 1899 opgericht, er wordt dus al 120 jaar gewerkt aan een groen Nederland.

“Op onze 120e verjaardag trakteren we op groen. Daar profiteren mensen, planten en dieren van! Ook bij het Buitencentrum de Sallandse heuvelrug in Nijverdal werden op zondag 21 juli planten uitgedeeld. De planten zijn opgekweekt door de afdeling Zaad en Plantsoen van Staatsbosbeheer uit zaden uit de natuur”, aldus een woordvoerder. De bezoekers konden kiezen tussen een wilde kamperfoelie met prachtige crème witte tot rode bloemen. De bloemen geuren vooral in de avonduren heerlijk en trekken veel insectensoorten aan. Na de bloei kleuren de rode bessen je tuin, terras of balkon. De andere keuze was een jeneverbes, deze biedt schuil- en nestgelegenheid aan vogels, insecten en zoogdieren. De blauwgrijze 'bessen' zijn net pareltjes.

In de negentiende eeuw verkocht de Nederlandse staat woeste gronden. Dat werd mogelijk door de Domeinwet die in 1848 werd ingevoerd. Eind negentiende eeuw besloot de regering om deze verkooppolitiek te stoppen, Staatsbosbeheer op te richten en tot aankoop en aanleg van bos over te gaan.

In verschillende delen van Nederland, met name op de Veluwe en in de duinstreek, was stuifzand een gevaar voor de omgeving en kustverdediging. Lokale overheden hadden te weinig geld om dit gevaar met de aanplant van bos te bezweren. Dus lag er een taak voor de Rijksoverheid en werd in 1899 Staatsbosbeheer opgericht.

In de eerste dertig jaar van zijn bestaan bracht Staatsbosbeheer het bosareaal in Nederland weer op peil en werden veel productiebossen aangelegd. Er was in die tijd grote vraag naar hout, bijvoorbeeld voor de mijnbouw. Rond het begin van de twintigste eeuw kwam ook bescherming van 'natuurschoon' en behoud van 'natuurmonumenten' op. In 1928 werd natuurbescherming officieel de tweede taak van Staatsbosbeheer.

Vanaf 1915 adviseerde Staatsbosbeheer Rijkswaterstaat over de beplanting van wegen en waterwegen. Dit groeide uit tot een derde taak: landinrichting. Daarmee hadden we decennia lang grote invloed op de vorming en ontwikkeling van het Nederlandse landschap.

Met de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog namen welvaart en vrije tijd toe. Recreatieve voorzieningen treffen werd de vierde taak van Staatsbosbeheer. Gevolgd door het opvangen en in goede banen leiden van de groeiende stroom bezoekers van de natuur. Daarmee ontwikkelde Staatsbosbeheer zich in de twintigste eeuw tot een multifunctionele organisatie die inmiddels 273.000 hectare grond beheert.