Natuur & Milieu

Oproep aan Hellendoorners over 't Oale Karkhof

HELLENDOORN – Bij de herinrichting van het Oale Karkhof aan de Koestraat zijn 19 oude grafzerken gerestaureerd. Een groot deel daarvan heeft al een nieuw plaatsje gekregen op het sterk gewijzigd voormalig terrein. In de jaren zeventig had de gemeente de zerken lukraak neergelegd, want men wist niet meer waar ze voorheen gelegen hadden. Ze lagen sindsdien niet meer op de juiste plaats. Die is ook niet meer terug te vinden.

De Stichting ’t Oale Karkhof Hellendoorn is trots en blij dat de provinciale subsidiegelden voor dit project op deze manier kunnen besteed kunnen worden. Zonder die hulp was het nooit gelukt.

Veel bekende namen van ‘echte’ Heldersen zijn op de begraafplaats te vinden. Om er enkele te noemen: Baron, Tijhuis, Van Corbach, Van Buren, en andere.

De stichting is bezig over alle hier begraven mensen van wie nog een zerk aanwezig is een boek samen te stellen. Hiervoor worden zoveel mogelijk gegevens verzameld. Maar de mensen met de meeste kennis van deze overledenen zijn natuurlijk de nazaten. Daarom wordt hun hulp ingeroepen zoveel mogelijk te vertellen over die tussen 1829 en 1897 hier begraven personen. Er zijn wellicht halverwege of aan het einde van die 19e eeuw foto’s gemaakt. “Kijk eens in de oude familiealbums en als er wellicht iets wordt gevonden, zouden wij daar dan een kopie van maken.”

Heeft u verhalen of foto’s stuur ze naar: Jan Lohuis, Weegbree 18, 7443 HA Nijverdal. Mailadres: janlohuis@telfort.nl