Natuur & Milieu

Historische Kring zeer bezorgd over havezate De Eversberg

NIJVERDAL – Het bestuur van de Historische Kring Hellendoorn Nijverdal was aanvankelijk blij met de ontwikkelingen rond de fundamenten van het oude landgoed, maar vreest nu dat er te weinig aandacht besteed wordt aan deze historische omgeving. In 2013 werd Landschap Overijssel eigenaar van het restant van het landgoed De Eversberg. Het is dan nog ongeveer 15,5 hectare groot, met bos oude lanenstructuren, omzoomde weilanden en cultuurhistorische elementen, zoals de fundamenten van de havezate en een oude visvijver. Met steun van Nationale Postcode Loterij heeft Landschap Overijssel dit landgoed aangekocht.

In 2014 is men begonnen met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden op het landgoed. Een oude zichtas werd weer zichtbaar gemaakt, twee oude visvijvers werden schoongemaakt en op een kunstmatige heuvel werden bankjes geplaatst. Een deel van de oude grachten is uitgediept. De oude beukenlaan een voormalige ‘berceau’ uit de 17de eeuw, waar een deel van de beuken zeer slecht was, moest gekapt worden. De Engelse tuin werd opnieuw ingericht met een mooi wandelpad en struiken, rododendrons en stinzeplanten werden geplant, maar zonder het geplande bruggetje. De lanen in het bos kregen naambordjes. Op 21 oktober 2017 werd door de nieuwe eigenaar het landgoed feestelijk geopend, met de onthulling van het laatste naambordje. Enkele kasteelhekken werden geplaatst, voor afsluiting van gemotoriseerd verkeer. Kortom het lijkt een geslaagd project.

Maar een jaar later staan rondom de fundamenten en in de Engelse tuin meters hoge brandnetels, de stinzeplanten zijn verdwenen de rododendrons totaal verdord en het wandelpad is volledig met gras dicht gegroeid. Was er dan door de verantwoordelijke tuinder ineens geen belangstelling meer voor de Engelse tuin? In het voorjaar van 2019 is het wandelpad voorzien van nieuw zand. In de zomer kwam het bloemenmengsel deels tot bloei, maar werd overwoekerd door de vele brandnetels. In een brief die zomer gestuurd naar Landschap Overijssel namens de HKHN, IVN, Stichting ’t Oale Karkhof Hellendoorn, Uutgeverieje 'n Boaken, Stichting Oald Heldern en de buren Eversbergweg werd aandacht gevraagd voor de stand van het onderhoud van de Engelse tuin en aanpak van de historische berceau. In het najaar van 2019 is men begonnen deze beuken te kandelaberen, enkele totaal verrotte beuken werden gekapt.

Daarvoor werd er al een nieuwe berceaulijn uitgezet (nu bijna dicht gegroeid) en daarom heen zijn beuken geplant. In de nazomer hebben vrijwilligers het muurtje op de fundamenten gemetseld en een ingang naar de vleermuizenkelder, het te vele zand werd afgevoerd. Een geslaagde klus. In de Engelse tuin en rondom de havezate is dan het gras gemaaid. In een brief augustus 2019 laat men de HKHN weten dat men meer aandacht aan het onderhoud zal besteden. 'En dat het zaak is om een bepaald kwaliteitsniveau vast te houden waarbij er een zekere balans moet zijn, in beleving, cultuurhistorie en natuurwaarden, waarbij ook en vooral de financiële kosten als vierde factor moet worden meegenomen’.

‘Balans in beleving en natuurwaarden zijn zoek’
In het voorjaar van 2020 groeit alles in de Engelse tuin, net zoals in het jaar daarvoor maar wederom geen aandacht voor herstel. Opnieuw is er een brief gestuurd met aandachtspunten waarin te kort geschoten wordt. In augustus komt antwoord waarin men toegeeft dat men niet alles kan realiseren wat is toegezegd. En door ‘deze toezeggingen te hoge verwachtingen zijn gewekt'.

Ook afgelopen voorjaar is er nog niet veel veranderd, alleen het informatiebord is geplaatst. De HKHN had meer uitstraling verwacht, een voetpad naar het informatiebord en direct zichtbaar vanaf de weg. Er zijn weer zorgen over de fundamenten, de Engelse tuin en het geplande bruggetje. De vraag is of de eigenaar wel oog heeft voor de grote cultuurhistorische waarde van het gebied waar het adellijke geslacht Van Heerdt tot Eversberg van 1612 tot 1875 heeft gewoond. Er is totaal geen uitstraling: fietstoeristen stappen niet eens af! De HKHN vindt dat de balans in beleving en natuurwaarden van het monumentale restant momenteel zoek is.