Natuur & Milieu

Energie Transitie Marle werkgroep overhandigt adviesrapport aan gemeente Hellendoorn

MARLE – De Energie Transitie Marle (ETM) werkgroep heeft maandag 14 december het adviesrapport over de energietransitie in Marle overhandigd aan wethouder Nijhof van de gemeente Hellendoorn. De conclusie van het rapport luidt dat er in Marle voldoende draagvlak en voldoende dak is om de 2,6 GWh voor 2030 te realiseren middels zon op dak.

De gemeente Hellendoorn heeft in december 2019 de ambitie uitgesproken om de opgave van 71 GWh binnen het grondgebied van de gemeente samen met dorpen, buurtschappen en wijken in te vullen. Naar aanleiding van deze oproep is de ETM-werkgroep als werkgroep van Plaatselijk Belang Marle aan de slag gegaan. Alle informatie die tot nu toe bij de inwoners is opgehaald, is gebundeld tot een adviesrapport.

Wie het adviesrapport van de ETM-werkgroep wil inzien, kan kijken op www.pbmarle.nl. Voor vragen of opmerkingen kan contact opnemen met een van de ETM werkgroepleden of mailen naar etm@pbmarle.nl.