Algemeen

Weer muziekonderwijs op de basisschool in gemeente Hellendoorn

HELLENDOORN - Op donderdagmiddag 6 februari tekenden basisscholen, muziekverenigingen, culturele instellingen en muziekscholen uit de gemeente Hellendoorn het MuziekAkkoord Méér Muziek in de Klas Hellendoorn. De verschillende partijen gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat alle kinderen in de gemeente Hellendoorn over 8 jaar weer structureel muziekonderwijs krijgen op alle basisscholen in de gemeente.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat muziek en vooral het zelf bespelen van een instrument gezond is voor een mens. Muziek maakt creatief en ontwikkelt het oplossend vermogen van kinderen, het bevordert de motorische, cognitieve en empathische ontwikkeling. Onderwijswethouder Hellendoorn Anja van den Dolder: “Met de ondertekening van het MuziekAkkoord investeren we in de toekomst van onze kinderen. We geven ze de ruimte hun muzikale talent te ontdekken en te ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een nieuwe generatie van creatieve denkers en makers. Daaraan heeft de huidige maatschappij een steeds grotere behoefte, omdat dit bijdraagt aan een leefbare en aantrekkelijke gemeenschap.”

Speciaal Muziekfonds in Hellendoorn
De meeste scholen in Hellendoorn geven al muziekonderwijs met behulp van denieuwste muziekmethodes, maar er zijn ook enkele scholen die nog moeten starten.Dat kost tijd. Ook wordt de komende jaren de verbinding tussen de basisscholen,muziekscholen en de muziekverenigingen verder versterkt. Op donderdag 9 aprilwordt een speciaal Muziekfonds geopend waarop scholen aanspraak kunnen makenvoor het opzetten van muziekonderwijs en het verduurzamen daarvan.

De partners
Het MuziekAkkoord is op donderdagmiddag 6 februari om 16.00 uur in De Smidseondertekend door Muziekverenigingen Emos, KSW, Advendo en de HellendoornseHarmonie, Stichting Muziek voor Jeugd, Kaliberkunstenschool, Stichting TacTmuziek, Pop Rock Factory, de schoolbesturen van Stichting ROOS, SKOT, IKT,SOTOG, SCOT, Méér Muziek in de Klas en de gemeente Hellendoorn.