Algemeen

Stichting CHOE heeft, juist in de winter en met Kerst, giften nodig voor hulp aan armen in Oekraïne

NIJVERDAL – Het is nu misschien wel meer nodig dan ooit om de bevolking van Oekraïne te ondersteunen. Dreiging van oorlog en corruptie verscheuren het land. Sinds 1994 is de Stichting CHOE actief om voor de armen en behoeftigen daar de nood enigszins te ledigen.

Nijverdaller Jan Ebeltjes kwam in 1992 in contact met Poolse muzikanten. “Dat werden vrienden”, zegt hij. “Maar in Polen werd ik getroffen door de armoede en samen met die vrienden besloot ik te proberen daar iets aan te doen.” Dat resulteerde in de oprichting van de Stichting CHOE. Die startte in Polen maar richtte zich enkele jaren later vooral op de onderkant van de samenleving in Oekraïne, op kinderen in internaten, wezen, zieken en bejaarden. “De armoede daar is onvoorstelbaar groot en de corruptie is enorm. Toch proberen we met onze stichting wat licht te brengen in uitzichtloze levens. Het breekt je hart als je merkt hoe men daar moet leven.”

Actie
Jaarlijks rond Kerst wordt er een actie gehouden. Dit jaar richt CHOE zich met de opbrengst van de kerstactie onder andere op ouderloze kinderen, kinderen met een beperking, in zigeunerkampen, kinderen op de vlucht, dakloze kinderen, alleenstaande ouders, ouderen in verpleegtehuizen, tienermoeders... De noodhulp bevat ook het uitdelen van voedselpakketten en brandhout aan gezinnen en bejaarden. Eigenlijk te veel om op te noemen. En allemaal broodnodig. Ebeltjes: “Gas bijvoorbeeld is daar onbetaalbaar en in de bergdorpen is totaal geen gasleiding aanwezig. En zowel voor verwarming als voor het bereiden van eten is brandhout nodig.” 

Samenwerkingen
De Stichting CHOE werkt al 20 jaar nauw samen met de Fred Foundation Ukraine, opgericht door een bevriende filantroop. Gelukkig is niet alles uitzichtloos: “Onlangs hebben we een succesje geboekt. We hebben een oud fabriekspand gekocht en dat opgeknapt. Er is nu een ruimte voor gehandicapte kinderen, een theater en een sportzaal. Het kan nu kostendekkend draaien!”

Rond Kerst wordt dus vooral noodhulp geboden. “We werken daarvoor samen met de sociale dienst en veldwerkers in Oekraïne. Zij kennen de situatie het best en weten waar de nood het hoogst is. Jaarlijks maken we een begroting en planning afhankelijk van de giften die we binnenkrijgen. We hebben nu 12.500 euro en ons streefbedrag is 15.000 euro. Meer is natuurlijk welkom. Er is altijd wel iets; fruit en Pampers voor een verpleegtehuis voor bejaarden... En er zijn meer van dergelijke tehuizen. We sturen doorgaans geen goederen. Maar kopen spullen ter plaatse. Transport is duur en het is goed voor de lokale economie en werkgelegenheid als je daar je inkopen doet. Alleen twee jaar geleden hebben we een partij sjaals en mutsen gestuurd.”

Vakanties voor kinderen
Door corona is er veel niet mogelijk. Waarschijnlijk hebben de meeste inwoners van de gemeente weleens gehoord van de groepen kinderen uit internaten die voor een zomervakantie naar Nederland worden gehaald. Soms ook komt er een kind voor een medische behandeling die in Oekraïne niet mogelijk is. Al twee jaar is dit door de pandemie niet meer gebeurd.

Publiciteit
Stichting CHOE bedankt bij voorbaat iedereen die een gift doet of die doneert. Bij de kerkbladen heeft men een folder gestopt om aandacht te trekken en de vaste achterban heeft eveneens een folder met uitleg over de ontwikkelingen gekregen. Maar natuurlijk wil de stichting zoveel mogelijk mensen bij het werk in Oekraïne betrekken. Voor giften is het rekeningnummer van Stichting CHOE NL88RABO035 48 15 644 of giro NL16 INGB 0003 5833 00 onder vermelding van Kerstactie 2021. Meer info op de Facebookpagina of mailen naar choe@wxs.nl of bellen 06-51309632.