Algemeen

Project Groote Jan: veel informatie over Daarle in oorlogstijd

DAARLE - Het project ‘Groote Jan’ is een initiatief in Daarle in het kader van 75 jaar vrijheid. Het doel is het doorgeven van verhalen van onderdrukking, verzet en bevrijding. Om dit doel te bereiken is de projectgroep Groote Jan opgericht. Ali van Buuren en Roelof Menkveld leiden de projectgroep en hebben allerlei activiteiten opgezet in de tijdslijn van 75 jaar na dato.

Vorig jaar is het boek ‘Bericht voor Groote Jan’ opnieuw uitgebracht. Met de originele tekst maar in een eigentijdse vorm met toelichting en foto’s. Er zijn nog boeken te koop. Het boek kost € 25,- per stuk (alleen contant betalen mogelijk). Belangstellenden kunnen contact opnemen met Roelof Menkveld, Hellendoornseweg 2a of malen naar: rmenkveld@cs.com.

Verder heeft de projectgroep nog meer activiteiten opgezet en/of georganiseerd samen met deelgroepen. De dropping van wapens en geheim agenten is vorig jaar nagespeeld (Bericht voor Groote Jan) en er zijn verhalen verteld in het nagebouwde hoofdkwartier van kapitein Lancker (het Keetbezoek). Daar kwamen veel bezoekers op af, waaronder ook veel jeugd.
Door Henk van Buuren is een film gemaakt van de wapendropping die is nagespeeld vorig jaar september. De film is te bestellen op dvd voor 10 euro per stuk of op een usb-stick voor 18 euro. Bij interesse neem contact op met Henk van Buuren, telefoon 0546 697 330, e-mail: bjhvanbuuren@hotmail.com.

De komende tijd zijn de volgende activiteiten gepland in de ZININ Bibliotheek Daarle, Het Caphorst 2 in Daarle.

Herinneringen uit oorlogstijd, 12 maart
Op donderdag 12 maart kan men herinneringen uit oorlogstijd in brengen.
In 1985 was er ter gelegenheid van 40 jaar vrijheid een tentoonstelling van voorwerpen, papieren, kranten uit Daarle die men had bewaard als herinnering. Niet alles zal er nu nog zijn. Maar vast ligt er in een doos op zolder of hangt er in een kast nog iets dat uit de oorlogstijd stamt. Iedereen wordt opgeroepen na te denken of er nog spullen, foto’s of formulieren zijn, die het waard zijn om ook aan anderen te laten zien.
Kom er mee naar de bibliotheek op donderdag 12 maart ’s middags van 14.00 tot 18.00 uur of ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur. Of bel even met Roelof Menkveld, telefoon 0546 697 623. Eventueel kan het opgehaald worden.

Vrijheden, 13 maart
Vrijdag 13 maart is er aandacht voor Afgepakte en Terugveroverde vrijheden. Dit deelproject is samen met de jeugdclubs van de kerken opgezet. Er is nagedacht over onderdrukking en over vrijheden die we nu normaal vinden.
De gedachten van de jongeren zijn (met symbolen) vastgelegd in klei. Vrijdag 13 maart willen we het resultaat hiervan laten zien. Iedereen is welkom dit te komen bekijken, opgave is niet nodig.

Herdenking en razzia, 17 maart
Daarle werd 17 maart 1945 omsingeld door Duitse soldaten. Er werden huiszoekingen verricht. Ze zochten de verzetsmannen en vooral de zender die inlichtingen doorgaf naar bevrijd gebied. Onderduikers vluchtten. Eén van hen werd neergeschoten. Op de avond van de 17e willen we in de bibliotheek op een rij zetten wat er bekend is over deze verschrikkelijke dag van de razzia.
De jaarlijkse herdenking op de begraafplaats krijgt de 17e maart extra aandacht en iedereen is welkom daarbij aanwezig te zijn. Groep 6 van de basisschool de Ark verzorgt deze herdenking. Hier is geen opgave voor nodig, elke geïnteresseerde is welkom. Aanvang: 11.00 uur op de Bijzondere begraafplaats Daarle, aan de Kerkallee.

Verder is er aandacht voor Johanna van Buren op de avonden van 19 en 20 maart, voor Gerard Bosch op 16 april en voor Bevrijding en nieuw gezag op vrijdag 17 april.
Een avond- of middagbijeenkomst duurt één uur. Dan is er voldoende tijd om vooraf en achteraf gepresenteerde dingen te bekijken of wat na te praten met elkaar. De toegang is gratis.

Bezoeken activiteiten
Wie één of meer van deze avonden wil bezoeken kan dat aangeven via een belangstellingskaart. De belangstellingskaarten komen vanaf maandag 9 maart in Dagwinkel Maneschijn, de bibliotheek en in ‘n Kadiek te liggen. Vul de kaart in en doe deze in de daarvoor bestemde doos. De kaart wordt ook huis aan huis bezorgd in Daarle, samen met een uitgebreider overzicht van de activiteiten.

Op de site van Plaatselijk Belang Daarle wordt de actuele stand vermeld en kan men zien op welke avond nog ruimte is. “Is een avond ‘vol’ dan kunt u toch uw belangstelling nog doorgeven. We proberen dan een extra middag of avond te regelen en we houden u daarvan op de hoogte. Het is daarom belangrijk uw contactgegevens op de belangstellingskaart in te vullen”, aldus de organisatoren.