Algemeen

Nieuwe zorgvoorziening voor eerstelijnsverblijf in Nijverdal

NIJVERDAL - Aan het Rembrandtplein in Nijverdal zal begin 2022 een nieuwe zorgvoorziening worden geopend. Het pand biedt mogelijkheden voor zogenaamd eerstelijnsverblijf. Daar kunnen mensen worden verzorgd die uit het ziekenhuis zijn ontslagen maar nog niet naar huis kunnen.

Deze nieuwe voorziening grenst direct aan het Medisch Centrum aan de Nijkerkendijk waardoor goede medische zorg direct voorhanden is. Via een overdekte doorloop kunnen artsen, therapeuten en andere zorgverleners direct de patiënten in de nieuwe voorziening bereiken.

De nieuwe zorgvoorziening wordt gerealiseerd door zorgondernemer Erik Mijnhardt. De exploitatie wordt door ZorgAccent ter hand genomen. Het terrein is inmiddels door de gemeente verkocht aan Mijnhardt en de omgevingsvergunning is onherroepelijk. Mijnhardt wil zo snel mogelijk met de bouw beginnen.

Rode Kruis
Op de locatie staat nu nog het pand van waaruit het Rode Kruis haar activiteiten in de gemeente Hellendoorn ontplooit. Het pand dient als uitvalsbasis voor vrijwilligers bij allerhande evenementen en er worden trainingen gegeven voor eigen mensen en bedrijfshulpverleners van allerlei organisaties en bedrijven. Dit pand wordt gesloopt en het Rode Kruis verhuist per medio maart naar Het Ravijn - zwem sport zorg -. Deze locatie beschikt over eigentijdse voorzieningen en biedt mooie samenwerkingsmogelijkheden voor het Rode Kruis en Het Ravijn.

Perfecte invulling
Het college is blij met dit initiatief. Wethouder Overmeen-Bakhuis: “Door goed samen te werken met verschillende partijen hebben we een perfecte invulling kunnen geven aan dit terrein waarover we beschikten en hebben we straks een fraaie voorziening, die een belangrijke aanvulling vormt op het zorgaanbod in de gemeente. Bovendien hebben we het Rode Kruis verder kunnen helpen. Hier worden onze inwoners beter van.”