Algemeen

Kinderboerderij neemt Lijsterweg in gebruikt.

NIJVERDAL – Het bestuur van de Stichting Kinderboerderij heeft besloten om haar deel van de Lijsterweg in gebruik te nemen. Dit betekent dat het middengedeelte van de weg voortaan is afgesloten voor alle verkeer. De weg zal tot de uitspraak van de Raad van State afgesloten blijven met bouwhekken. Afhankelijk van de uitspraak zal daarna de definitieve afsluiting plaatsvinden.

Op het terrein van de kinderboerderij worden momenteel wilgentenen hutten, tipi’s en schuttingen gemaakt.
Op het terrein van de kinderboerderij worden momenteel wilgentenen hutten, tipi’s en schuttingen gemaakt.

Voorzitter Marc-Jan Hengstman licht het besluit als volgt toe. “Van mei tot en met september laten we bezoekers toe op het terrein. Deze mensen lopen heen en weer tussen de beide percelen die grenzen aan de Lijsterweg. Wij voelen ons verantwoordelijk voor hun veiligheid. Het moet niet zo zijn dat bezoekers uit moeten kijken of verrast worden door fietsers, bromfietsers, motoren of sporadisch een auto. Omdat we op 15 en 16 maart meedoen aan NLdoet en er dan groepen ook kinderen heen en weer lopen, hebben we besloten dat we de weg al eerder af te sluiten.”

Secretaris Wilma Paalman geeft aan dat de stichting dit middendeel sinds begin 2018 al huurt van de gemeente, samen met de overige percelen. Bij het besluit van de gemeenteraad inzake de omgevingsvergunning is ook het besluit genomen om het middendeel van de weg (van de nieuwe wilgenschutting tot circa 30 meter voor de afsluiting met het paaltje) helemaal aan het verkeer te onttrekken.

“We gebruiken de weg als oversteek, maar ook deels als opslagruimte voor materiaal. Ook de bouwkeet die aannemingsmaatschappij Hegeman ons ter beschikking heeft gesteld is afgelopen woensdag op de Lijsterweg geplaatst en blijft staan totdat de gebouwen klaar zijn. De keet zal worden gebruikt als schaftruimte door de vrijwilligers en voor bouwvergaderingen. Ook de toiletunit, ter beschikking gesteld door Ross Salland, mag blijven staan totdat de gebouwen klaar zijn.”

Marc-Jan Hengstman geeft aan dat het bestuur snapt dat de afsluiting voor sommige mensen vervelend is, daarom zijn de aanwonenden al apart geïnformeerd. Maar ook fietsers zullen moeten omrijden via de Vinkenweg. Het bestuur vindt de afsluiting echter een noodzakelijke stap richting het ontvangen van bezoekers in mei. Er zullen dan al verschillende dieren aanwezig zijn, zoals een pony, schapen, dwerggeitjes, kippen, hangbuikzwijntjes en varkens.

Momenteel is de stichting op het terrein voornamelijk bezig met het verwerken van wilgentenen. Er zijn schuttingen van gemaakt, tipi’s en een hut. Ook legt men een afwateringssysteem aan op het terrein. “Dat is nodig, omdat er nog niet zoveel beplanting is en er anders water op het terrein blijft staan”, vertelt Wilma Paalman.