Algemeen

InteraktContour helpt mensen met niet-aangeboren hersenletsel

NIJVERDAL – Deelnemers van InteraktContour doen mee met de wandelmeerdaagse van ZorgAccent en De Welle voor mensen met een beperking die op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 mei bij woonzorgcentrum De Blenke gehouden wordt. Dinsdag 14 mei is ook de Europese Dag van de Beroerte. Een herseninfarct kan iedereen, jong en oud overkomen, daarna moet je je leven weer 'op de rit zien te krijgen'. Op tal van plaatsen wordt extra aandacht geschonken aan de gevolgen van een beroerte. In de gemeente Hellendoorn sluit InteraktContour zich daarom aan bij de wandelmeerdaagse.

De dagbesteding van InteraktContour aan de Grotestraat 134 in Nijverdal wordt gegeven in een aantal ruime en lichte vertrekken. Die ruimtes liggen in een vierkant uitkomend op een brede gang; een perfecte gang om te oefenen met rollator of rolstoel. Ook is er sinds enige tijd een biljartkamer, het biljart is via de Beursvloer van de Rabobank aangeschaft. Senior begeleider Maija Palthe legt uit dat biljarten een goede oefening is voor de deelnemers. “Je moet nadenken over een stoot en het verbetert je coördinatie.”

Maar natuurlijk gebeurt er veel en veel meer in het gebouw van de dagbesteding. Momenteel zijn er dertig deelnemers die met plezier aan de activiteiten deelnemen. Alle activiteiten zijn gericht op het behouden of verbeteren van vaardigheden die voor 'normale' mensen heel gewoon zijn, maar die bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel veel problemen kunnen veroorzaken. “Na een beroerte, ongeluk, hersenvliesontsteking, of hersenoperatie houdt je leven niet op, maar er treden wel veranderingen op”, vertelt Maija. “Vaak zijn die niet zichtbaar en realiseert men zich niet wat er aan de hand is”, vervolgt ze. Een lichamelijke beperking is wel zichtbaar. Volgens haar zouden veel meer mensen er baat bij hebben als ze bij InteraktContour mee gaan doen aan de programma's. Ze noemt achtereenvolgens: communicatie (bij afasie), vitaal en fit (motorische vaardigheden), eigen regie (zelfredzaamheid), vaardig en creatief (ontwikkelen van creativiteit) en netwerken.

 

Nieuwe methode

Heel bijzonder is de nieuwe Ronnie Gardener Methode (RGM), ontwikkeld door een drummer. Enthousiast zegt ze hoe de methode werkt: “Het is bewegen op muziek, maar dan met extra elementen als klappen, stampen en je armen bewegen. Door het ritme van de muziek worden vele hersengebieden gestimuleerd; beweging, spraak, concentratie, coördinatie, geheugen... Alle deelnemers vinden het leuk om hieraan mee te doen, terwijl ze ongemerkt hun vaardigheden verbeteren. Er is veel meer mogelijk dan je op het eerste gezicht zou denken. Hoe meer ik hier meemaak, hoe bijzonderder ik het vind hoe de hersenen werken!” Als voorbeeld noemt ze hoe iemand via schilderen en schrijven weer in staat is om haar eigen boodschappen te doen en iemand anders de namen van de kleinkinderen weer naar 'boven' weet te halen. “Dat is zo belangrijk voor hen. Je merkt dan wat het doet met een deelnemer.” Niet alles valt weg na een beroerte, alleen bepaalde hersengebieden worden aangedaan. Het is bij iedereen anders.

 

De deur van InteraktContour staat open voor iedereen. Soms komen deelnemers via de huisarts, soms ook kloppen partners aan met een hulpvraag. Mensen komen na een ziekenhuisopname of uit een revalidatiecentrum thuis. Alles lijkt dan normaal maar na een poosje merk je dat het niet zo is. De weg naar hulpverlening is niet altijd gemakkelijk. De revalidant moet zichzelf bekennen dat hij hulp  nodig heeft. Mensen die dat niet doen kunnen in een isolement terecht komen.“Als wij hier niet kunnen helpen, kunnen we wel vertellen bij welke instanties ze wel moeten zijn.” De dagbesteding van InteraktContour is gevestigd aan de Grotestraat 134en telefonisch te bereiken 0548-613500 e-mail nijverdal@interaktcontour.nl. In Raalte en Almelo biedt de organisatie begeleid wonen.

 

Wandelmeerdaagse

Voor de vierde keer start 14, 15 en 16 mei om 18.30 uur bij De Blenke de wandelmeerdaagse. De route is ongeveer drie kilometer met een pauze halverwege. Daar wordt gezellige muziek gespeeld. Opgeven kan bij plus@zorgaccent.nl of 0900 – 0678. De kosten bedragen zes euro voor drie avonden. Vrijwilligers kunnen zich melden bij HellendoornDoet! 0548 – 63 88 29.