Algemeen

De Zweef voetbalvereniging

NIJVERDAL - Na twee jaar uitstel kon voetbalvereniging De Zweef uit Nijverdal afgelopen zondag eindelijk het officiële deel van het honderdjarig bestaan vieren. Dat gebeurde tijdens een reünie in het volledig uitverkochte clubgebouw aan de Koersendijk.

Mark Altena kwam namens de KNVB een aandenken en vlag aanbieden. Voorzitter Richard Benneker huldigde vijf leden. Drie daarvan (Jan Rikmanspoel, Willie Hegeman en Helwich Machielsen). Verder Henny Kok voor 65 jaar lidmaatschap en diens oudere broer Johan voor meer dan 70 jaar lidmaatschap.

Verder werd De Zweef verrijkt met een Eregalerij, waarop de namen van alle mensen die bij de club zijn uitgeroepen tot lid van verdienste, erelid, erevoorzitter en Gulden Zweef.

Bijzonder was dat deze galerij werd onthuld door Gerhard Woertman. In 1941 namelijk werd besloten zijn vader Jans bij zijn afscheid uit het bestuur te benoemen tot erevoorzitter. Daarvan was om diverse redenen niets terecht gekomen. Deze omissie maakte De Zweef nu goed door Jans Woertman postuum tot erevoorzitter uit te roepen.

Tot slot kwam Annie Hilberink een geschenk aanbieden namens haar overleden man Gerard die bijna 25 jaar in het bestuur zat. Dat geschenk was een gerestaureerde zilveren palmtak die De Zweef won in 1925 en als een van de weinige prijzen was gered na een brand in het toenmalige hotel Dalzicht, dat toen dienst deed als clubhuis.

Daarna stond het clubhuis bol van nostalgie tijdens de opvoering van een deel van de Theatershow die de club in 2020 had willen opvoeren in het ZiNiN-theater, maar door Corona niet door kon gaan. Een heerlijke show met letterlijk een lach en een traan. Met mooie teksten, prima zang en leuke filmpjes.

Wat betreft de viering van 100 jaar De Zweef is er in ieder geval op 11 juni nog een feestavond en bij aanvang van het seizoen nog een buikschuifspektakel.