Algemeen

CSG Reggesteyn weer begonnen met lessen op locatie

NIJVERDAL – De laatste weken van het schooljaar 2019/2020 zien er voor personeel en leerlingen wel heel anders uit dan die van voor de coronatijd. Na weken les online via Teams moeten docente en leerlingen nu weer af en toe naar de klas. Directeur Nicoline Loeper van Reggesteyn van de locatie aan de Noetselerbergweg beantwoordt enkele vragen over weer een andere vorm van lesgeven.

Hoe gaat het dit schooljaar met de overgang?
“Dit jaar wordt er per leerling een advies opgesteld. Dit advies is gebaseerd op alle cijfers (zoals die zijn behaald in het schooljaar 2019-2020) en de expliciete adviezen van alle vakdocenten. Dit advies bespreken we met ouders en leerlingen. Samen overleggen we dus wat per leerling de verstandigste keuze lijkt.”

Hoe wordt op Reggesteyn omgegaan met looproute en indeling van de klassen?
“De school gaat open en we volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
Niet iedereen tegelijkertijd kan op school zijn. Het accent ligt op ontmoeting/lesgeven in kleine groepjes; zo worden de klassen ook ingericht. We maken volop gebruik van de sportvelden.
De anderhalve meter afstand en het stroomlijnen van leerlingenstroom in het gebouw wordt ondersteund door looproutes en pictogrammen. De aula is gesloten.”

Komt er een ander rooster?
“De online lessen blijven voor een groot deel bestaan in de ochtend, vooral theorievakken. Daarnaast wordt er in de middag vooral ingezet op lessen waarbij leerlingen samen bezig zijn, elkaar ontmoeten. Je kunt dan denken aan projectonderwijs waarin we vakken gaan combineren, maar ook aan vakken als LO, beeldende kunst en vorming en mens en beroep.
Zowel ruimtes in school als de omgeving van de school kunnen worden gebruikt.
Dat kan betekenen dat de leerlingen andere lestijden en lesdagen kunnen hebben dan het normale rooster in verband met verantwoorde spreiding van de activiteiten.”

Komen alle leraren of blijven er mensen uit de risicogroep weg? Komen alle leerlingen?
“Ook hierin volgen we de landelijke richtlijnen. Docenten die tot de risicogroep behoren wordt afgeraden naar school te komen. Zij kunnen wel afstandsonderwijs geven. Voor leerlingen (jongeren) gelden andere criteria: zij kunnen als zij niet ziek zijn in principe gewoon naar school komen.”

Wordt er door de school vervoer geregeld voor leerlingen die met de bus naar school komen?
“Op het moment inventariseren we welke kinderen normaliter met het openbaar vervoer komen. Aan leerlingen die minder dan 8 kilometer van school wonen, vragen we om te fietsen. Aan ouders van kinderen die verder wonen, vragen we of het mogelijk is dat deze kinderen naar school gebracht worden, of of ze wellicht kunnen fietsen. Als dit niet kan bespreken wij met de ouders hoe de leerlingen verantwoord van en naar school kunnen komen. Mogelijk regelen wij vervoer.”

Zijn er nog belangrijke zaken?
De school is nooit gestopt, we hebben andere manieren voor het geven van onderwijs gevonden. Aan deze periode heeft iedereen op zijn/haar eigen manier een bijdrage geleverd: docenten die online zijn gaan lesgeven en creatieve manieren hebben gevonden om via Teams klassen te ontmoeten. Tegelijkertijd hebben leerlingen en hun ouders en/of verzorgers ook gemerkt dat school niet gestopt is, maar gewoon doorging. Een samenwerking en inzet die ook van hen creativiteit vroeg. We kijken er naar uit de school weer opengaat, we zien er naar uit de leerlingen weer te ontmoeten.”