Impressie van de locatie.
Impressie van de locatie.

Nieuwe woningen op de oude Blenkeschool locatie in Hellendoorn

Algemeen

HELLENDOORN - Nieuwe woningen op de oude Blenkeschool locatie in Hellendoorn. Vergunning is verleend en de bouw kan starten.

Hellendoorn krijgt er nieuwe woningen bij. Op de oude Blenkeschool locatie aan de Leerlooierstraat 2 in Hellendoorn worden 19 sociale huurwoningen gebouwd vanuit een samenwerking tussen de gemeente en woningcorporatie Reggewoon. Er komen 12 appartementen en 7 levensloopbestendige woningen. Voor deze ontwikkeling was een herziening van het bestemmingsplan nodig en moest er een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Inmiddels is het bestemmingsplan door de raad en is de omgevingsvergunning verleend. Dit betekent dat het bouwen kan beginnen.

“Het is ontzettend fijn dat er meer woningen komen in het dorp Hellendoorn. Na Hellendoorn Noord is dit weer een mooie ontwikkeling voor woningzoekenden. Het is een mooie centrale plek tegen de bosrand aan”, zegt wethouder Annemarie Dubbink. 

Reggewoon heeft samen met IAA Architecten en Bouwonderneming Oude Wolbers het plan ontwikkeld. “In de ontwerpfase hebben we meerdere keren met de buurt gekeken naar de ontwikkeling van de plannen. De inloopavonden zijn goed bezocht. Bewoners hebben veel tips gegeven. Daar hebben we veel aan gehad tijdens de verdere ontwikkeling van de plannen. Geweldig om weer sociale huurwoningen toe te kunnen voegen in dorp Hellendoorn. Dit zal zorgen voor doorstroming van huurders. Ook voor starters op de woningmarkt biedt dit kansen” zegt John Olde Olthof, directeur-bestuurder van Reggewoon. 

Planning

In het eerste kwartaal van 2024 wordt gestart met de bouw. De oplevering staat voorlopig gepland in het vierde kwartaal van 2024.